IQ – ali inteligenčni kvocient je izpeljanka iz nemškega izraza Intelligenz-quotient, ki ga je prvi uporabil psiholog iz Nemčije William Stern. Prikazuje nam raven inteligence in zmožnosti učenja pri standardnih preizkusih.
Predstavljamo vam nekaj zanimiv dejstev o inteligenčnem kvocientu…
Dojenje
Otroci, ki so jih mame dojile, imajo od 3-8 točk višji inteligenčni kvocient od tistih, ki niso prejemali materinega mleka.
Zaporedje med otroci ni pomembno
Nekateri pravijo, da ima tisti otrok, ki je v družini najstarejši tudi najvišji inteligenčni kvocient. To je le mit, inteligenčni kvocient ni odvisen od zaporedja, ampak od genov, spola, starosti, osebnosti, starosti staršev…
inteligenčni kvocient
reference.com
Nižji IQ povzroča večjo depresijo
Švedski raziskovalci so odkrili vez, ki povezuje nizki inteligenčni kvocient z močnimi nagnjenji k samomorilstvu. Nižji inteligenčni kvocient naj bi predstavljal manjšo sposobnost pri reševanju težav, ki po navadi močno vplivajo na človekovo mentalno stanje. Zaradi njih naj bi nizek IQ vodil k samomorilskim mislim.
Intelignečni kvocient se povezuje z preprostimi sposobnostmi
Dokazano je bilo, da imajo ljudje z nizkim inteligenčnim kvocientom manj učinkovit živčni sistem, kot tisti z visokim. Nihče z nizkim IQ-jem ne bo imel težav z odločitvijo katera od narisanih črt je daljša na sliki medtem, ko bo nekdo z visokim IQ-jem potreboval nekaj trenutkov in se šele nato odločil.
Vsak z IQ-jem višjim od 115 lahko opravi karkoli
Stopnja IQ-ja določa ali lahko nekdo opravi določeno nalogo. Ljudje z nižjim IQ-jem, se lahko težko spopadajo z nalogami a raziskave so pokazale da vsak, ki ima stopnjo IQ-ja večjo od 115 lahko brez težav reši katerokoli podano nalogo.
IQ se razlikuje tudi med spoli
Opravljene so bile raziskave med moškimi in ženskami. Moški naj bi pri preizkusih kot so prostorsko zavedanje dosegali višje točke, medtem ko ženske gladko osvajajo točke pri učenju novih jezikov in emotivnem kvocientu. Med spoloma so tako manjša nihanja o višini IQ-ja.
inteligenčni kvocient
appolicious.com/
Višji IQ, več samozavesti
Študije kažejo, da so ljudje z višjim IQ-jem veliko bolj samozavestni kot ostali. Tisti, ki se zavedajo, da je njihov IQ visok, se ženejo za svojimi pričakovanji in ne obupajo zlahka.
Na IQ vpliva tudi okolje
Prostor v katerem živimo, močno vpliva na naš inteligenčni kvocient. Okolje vključuje socialno ekonomski status, stres, odnos do življenja. Ljudje, ki se šolajo v finančno bolje stoječih šolah, naj bi imeli večji IQ kot tisti, ki hodijo v manj razkošne šole.
In še IQ lestvica:
Nad 145  genij
120 – 140 izjemen
110 – 119 visok
90 – 109 povprečen
80 – 89 dolgočasen
70 – 79 lažje nesposoben
50 – 69 srednje nesposoben
20 – 49 težje nesposoben
Pod 20 invalidnost