Uporaba inovativnih kmetijskih metod je ključnega pomena za kmetijstvo 4.0 in spreminjajoče se podnebje. Ena od metod je tudi uporaba dronov v kmetijstvu.

Podnebne spremembe in vse večje izgube v kmetijstvu

Podnebne spremembe so postale realnost, ki vpliva na zemeljski sistem in povečuje pogostost in obseg naravnih nesreč, kot so suše in poplave. V Evropi in tudi v preostalem svetu so hidrološki ekstremi postali ponavljajoči se dogodki, ki vplivajo na življenja ljudi in tudi na vse več proizvodnih sektorjev, kamor spada tudi kmetijstvo. Človeške in gospodarske izgube se zaradi podnebnih sprememb povečujejo. To je še posebej izrazito v najrevnejših državah, zaradi česar so neenakosti v svetovnem merilu še bolj kritične.

Slika je simbolična.

Poplave vplivajo na kmetijsko produktivnost, od izgub pridelkov do kopičenja sedimentov v nižinah. Močno so prizadeti živinorejski in rečni ekosistemi, ki doživljajo nenehne premike in izgube skupaj z boleznimi zaradi stika s poplavnimi vodami.

Močne padavine škodijo pridelkom, ki za zdravo rast potrebujejo ravno pravšnjo količino vode. Poleg tega je čas deževja zelo pomemben za kmetijsko proizvodnjo, saj omogoča redno presnovo in fotosintezo pridelkov ter ustrezno absorpcijo in transport hranil. Poplave sperejo zgornji del tal, ki je najbogatejši organski del, in ga odlagajo drugam, kar vodi do zmanjšanja lokalne rodovitnosti.

Nujno je potrebno sprejeti podnebne pametne prakse za izboljšanje možnosti ublažitve vplivov spreminjajočega podnebja. Še zlasti v državah, ki so od kmetijstva najbolj odvisne. Kot na primer Nigerija, kjer kmetijstvo prispeva 26 % nacionalnega BDP-ja in zaposluje 36 % celotne delovne sile. Tudi v Indiji znaša kmetijstvo 18 % nacionalnega BDP-ja in zaposluje kar 58 % lokalnega prebivalstva.

Kmetijstvo 4.0 in tehnologija daljinskega zaznavanja z droni

Reševanje vprašanj, povezanih s podnebnimi spremembami, je eden največjih izzivov, s katerimi se soočamo. Zaradi velike prostorske in časovne razlike naravnih nesreč je izziv zelo velik. OZN je leta 2015 objavil agendo za trajnostni razvoj do leta 2030. V okviru nje je cilj odpraviti globalno lakoto, doseči zanesljivo preskrbo s hrano in izboljšati prehrano. Skupaj s spodbudo za trajnostno kmetijstvo. Za dosego teh ciljev bodo potrebna skupna prizadevanja kmetov, vlad, investitorjev in inovativnih akterjev.

Kmetijstvo 4.0 obsega nove globalne trende v sektorju, vključno z inovativnimi pristopi in zmogljivimi orodji, ki se uporabljajo na različnih ravneh – od malih kmetov do mednarodnih organizacij.

Slika je simbolična.

Z nedavnim napredkom v robotiki so droni (sistemi zrakoplovov brez pilotov) in tehnologije daljinskega zaznavanja (neinvazivne metode za zbiranje informacij) postale priljubljeno orodje za upravljanje vodnih virov in kmetijstva. Specializirani instrumenti, ki so nameščeni na satelite in drone, zagotavljajo podatke visoke ločljivosti o hidrometeoroloških spremembah na zemeljski površini in zajemajo hidrološke procese na tleh.
Doživljamo postopen premik v pristopih kmetov s sprejemanjem novih tehnologij, ki jim lahko pomagajo ohranjati trajnostne kmetije.

Droni se lahko uporabljajo v številnih različnih sektorjih, vendar je kmetijstvo vodilno na trgu dronov. Tehnologija dronov je spremenila način pri podpori in pospeševanju sektorja, zlasti na ranljivih področjih, kot sta Afrika in Azija. Tukaj so najbolj prizadeti zaradi nevarnosti, povezanih s podnebnimi spremembami.

Precizno kmetijstvo za izboljšanje produktivnosti

Uporaba preciznega kmetijstva (ang. Precision Agricultural Technologies – PAT) je ključna sestavina zelene revolucije. Kmetom omogoča izboljšanje produktivnosti, večji donos in hkrati zmanjšanje odpadkov. Učinkovita uporaba preciznega kmetijstva temelji na tehnologijah daljinskega zaznavanja.

Slika je simbolična.

Poleg tega se lahko umetna inteligenca in strojno učenje uporabljata v kombinacijami s slikami visoke ločljivosti, ki prihajajo z dronov. Tako spremljajo zdravje rastlin, pridelkov in tal, napovedujejo pridelek, potrebo po vodi … Trenutno so droni najbolj zanesljiva, stroškovno učinkovita in enostavna tehnologija za uporabo z zmožnostjo zagotavljanja širokega spektra izpopolnjenih podatkov. Uporabljajo se lahko za skeniranje polj za oceno stanja vegetacije in proizvodov, 3D kartiranje, izdelavo digitalnih modelov površin in terena, štetja rastlin in višin ali geografsko označenih indeksnih zemljevidov vegetacije.

V širšem pogledu kombinacija satelitskih posnetkov s hidrološkim modeliranjem in posnetki dronov omogoča učinkovito spremljanje ekstremnih pojavov, povezanih z vodo (suše, poplave) ter zagotavlja strateška orodja za izvajanje posebnih sistemov napredovanja.

Poleg tega bi produkti, ki temeljijo na indeksih – spremljanje preteklega in dejanskega stanja -, zavarovalnicam omogočili, da razvijejo ustrezne zavarovalne storitve in izvedejo natančne prilagoditve glede izgub.

 

Avtor: M.B.

Vir: innovationnewsnetwork.com

Napišite KOMENTAR članka in delite svoje mnenje z drugimi :)

Facebook komentarji