Zahtevek za plačilo davka kar v grob

Kaj pa zamudne obresti?

Grob 24, vrsta E

Rezultat iskanja slik za grave

To bi morala biti zgolj šala, a ni tako. Francoske davčne oblasti so namreč zahvetek za plačilo davka na nepremičnine poslale mrtvi ženski.

Župan mesta Sarzeau v Bretaniji je prejel pismo urada za javne finance, ki je bilo naslovljenno na umrlo meščanko, naslov pa je bil grob 24, vrsta E, Pokopališka cesta.

Še vedno pa ne izključujejo možnosti, da gre za šalo – naslov bi lahko spremenil nekdo iz urada ali pa kateri od dedičev, ki ni želel plačati davka.

 

Napišite KOMENTAR članka in delite svoje mnenje z drugimi :)

Facebook komentarji