Finančna neodvisnost je stanje, ko imate v svojih sredstvih toliko denarja, da lahko živite samo od obresti. To pomeni, da črpate večno in dedno mesečno rento v poljubni višini, glavnica pa se vam kljub temu ohranja.
Obstaja več načinov, lahko delate več in povečate svoje prihodke, lahko najamete posojilo in si ustvarite umetni standard, lahko pa vlagate ali varčujete.
Kako najlažje razumem vzajemne sklade?
prodaj kupi zadrži
Vir: Google
Vzajemni sklad je skupek premoženja vseh, tako pravnih kot fizičnih oseb, ki so naložile svoj denar na račun vzajemnega sklada. Z zbranim denarjem se na trgu kapitala kupujejo različni vrednostni papirji. Je združeno premoženje večjega števila lastnikov oziroma vlagateljev. Z vloženimi sredstvi kupite investicijske kupone, ki se glasijo na določeno število enot premoženja vzajemnega sklada. Kupone lahko kadarkoli prodate vzajemnemu skladu nazaj in tako svoje prihranke dvigate.
Z vloženimi sredstvi v vzajemnem skladu strokovno upravljajo strokovnjaki, ki se ukvarjajo izključno s tem, kako s pravočasnimi nakupi in prodajami vrednostnih papirjev povečati premoženje sklada.
Naložbeni programi imajo dve fazi – v prvi si vlagatelj zagotovi osnovno socialno varnost, pri drugi pa govorimo o optimalni naložbi. Idealne razmere naložb so varne, donosne, likvidne, prilagodljive, zaščitene pred davki in inflacijo, je tudi preprosta in pregledna.
denarni vzajemni skladi
Vir: Google
Naložbe v vzajemne sklade so primerje za ljudi, ki dogajanja na kapitalskem trgu ne spremljajo redno, a kljub temu se je pametno pogovorite s svetovalcem.
Za naložbeni program se vključujejo tako družine kot tudi samske osebe, a med njimi je velika razlika. Samski in brez otrok življenjskega zavarovanja namreč ne potrebujejo, si pa želijo v nekem obdobju kupiti svoje stanovanje. Samska oseba, ki nima posojil in drugih finančnih obveznosti, si lahko odvaja tudi do 30 odstotkov svojih mesečnih dohodkov. Prva faza osebe, ki se odloči za vzajemne sklade je, da poskrbi zgolj za zaščito svoje delovne sposobnosti, v tistem trenutku življenjskega zavarovanja ne potrebuje.
Pri takih odločitvah, je priporočena zavarovalna vsota vsaj 100-kratna neto plača.
vzajemni skladi
Vir: Google
Donosno je dolgoročno vlaganje in kombinacija dveh ali treh različnih skladov, saj ni mogoče napovedati, kateri bo v kakšnem časovnem obdobju najbolj donosen
Kako vlagati v sklade v primeru da imate odprta posojila in družino? Socialna varnost in donos za zagotovitev finančnega cilja sta nujno potrebna.
Za tekoče informacije o finančnih trgih in donosnosti, si lahko naročite ogledni izvod revije Moje Finance.