Spremembe na strani pranja denarja

Kakšno pa je vaše podjetje?

Darko Muženič, direktor urada za preprečevanje denarja, je izpoztavil glavne novosti zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. Ta namreč prinaša vzpostavitev registra dejanskih lastnikov podjetij, znižuje mejne vrednosti za sporočanje podatkov o gotovinskih transkacijah in uvaja poseben nadzor nad politiki in z njimi povezanih oseb.

 

Rezultat iskanja slik za pranje denarja

Ajpes bo v naslednjih 14 mesecih dobil dodatno delo – vzpostavil in vodil bo register dejanskih lastnikov oziroma fizičnih oseb, ki so končni lastniki podjetij.

 

Rezultat iskanja slik za zakoni

 

“Register bo deloma javen, vsi podatki pa bodo dostopni nadzornikom in organom odkrivanja in pregona kaznivih dejanj,” je na novinarski konferenci povedal Muženič.Zakon je z 19. novembrom v slovenski pravni red prenesel evropsko direktivo, ki bo v nadaljevanju omogočil poveznljivost podatkov iz tega registra med evropskimi državami. Te registre bodo namreč vzpostavili tudi v ostalih evropskih državah in ti bodo med seboj povezljivi. Med zavezanci, ki morajo ugotavljati dejanske podatke o lastnikih, sta po novem tudi Slovenski državni holding in Družba za upravljane terjatev bank. Urad za preprečevanje pranja denarja z novim zakonom ob prekrškovnih dobiva tudi inšpekcijska pooblastila, v skladu s katerimi lahko izvaja nadzor pri vseh zavezancih na kraju samem. Na tem področju imajo sedaj štiri zaposlene, znotraj državne uprave bodo dobili še tri.

Ob tem si po Muženičevih besedah nadejajo še bolj tesno sodelovanje s finančno upravo, pa tudi z Agencijo za trg vrednostnih papirjev in Banko Slovenije. “Sodelovanje vidimo bolj v sinergijah in ne konkuriranju posameznih organov, ki se ukvarjajo s pregonom pranja denarja,” je zagotovil.

 


Zakon uvaja poseben nadzor politično izpostavljenih oseb in z njimi povezanih oseb. To so tiste fizične osebe, ki delujejo ali so v zadnjem letu delovale na vidnem javnem položaju v Sloveniji ali tujini, vključno z ožjimi družinskimi člani in ožjimi sodelavci.


 Rezultat iskanja slik za denar

 

“V ta krog sodijo predsednik vlade in države, ministri, pa tudi člani uprav ali nadzornih svetov podjetij v večinski lasti države, veleposlaniki in konzuli,” je naštel Muženič. Za tuje politično izpostavljene osebe je to že obstajalo in se širi na domače, je dodal. Z zakonom so se s 30.000 evrov na 15.000 evrov znižale tudi mejne vrednosti, nad katerimi morajo zavezanci uradu sporočati podatke o gotovinskih transakcijah. Dodatna obveznost je tudi občasen pregled strank, ki opravijo transakcije nad 1000 evri. Zakon pa je razširil še omejitev gotovinskega poslovanja nad 5000 evrov z oseb, ki prodajajo blago, tudi na tiste, ki opravljajo storitve. “Plačilo storitve, ki bi presegalo 5000 evrov v gotovini, ni več možno. To mora iti tako kot v primeru prodaje blaga prek računa,” je ponazoril.

Zakon prepoveduje uporabo anonimnih produktov, sklepanje poslovnih razmerij pravnih oseb, ko se lastništvo nad to pravno osebo izkazuje z delnicami na prenosnika in poslovanje z navideznimi bankami. Uvaja tudi višje kazni za kršitelje zakona ter javno objavo kršiteljev na spletni strani urada.

 

Rezultat iskanja slik za zakoni

 

Med stranskimi učinki, ki jih prinaša zakon, je Muženič naštel večjo transparentnost poslovanja ter zniževanje stopnje sive ekonomije in stopnje korupcije.

1Napišite KOMENTAR članka in delite svoje mnenje z drugimi :)

Facebook komentarji