Protitobačni zakon – enotna enbalaža in podražitev cigaret

Vlada je sprejela novi protitobačni zakon, s katerim želi zmanjšati število kadilcev predvsem med mladimi.

Cena škatlice cigaret bo dražja za deset centov

Nova dajatev bo v proračun prinesla dodatnih dvajset milijonov evrov, iz naslova taks za pridobitev dovoljenj za prodajo, pa še dodatnih sto tisoč evrov v letu 2018.

Do konca januarja mora ministrstvo za finance pripraviti sprmembo uredbe o določitvi zneska specifične in stopnje proporcionalne trošarine na cigarete na način, da se poviša trošarina na cigarete za pet evrov na tisoč kosov.

Ministrici za zdravje se želja ni uresničila

Ministrica Kolar Celarčeva se je zavzemala za tobačni cent s katerim bi se sredstva za od prodaje cigaret stekala v proračun in bi bila namenjena za odpravo škodljivih posledic kajenja, a je temu ministrrstvo za finance nasprotovalo.

Vlada sledi evropski direktivi, ki med drugim določa najvišje vrednosti emisij ter poročanja o sestavinah in emisijah tobačnih izdelkov. Poleg tega prepoveduje arome in določene dodatke v tobačnih izdelkih.

Embalaža, opozorila in licence

Strožja zakonodaja uvaja tudi enotno embalažo in veliko slikovno opozorilo o škodljivosti kajenja.

Tisti, ki bodo prodajali tobak oziroma tobačne izdelke, bodo morali dobiti licenco, a le enkrat na pet let, plačali pa bodo le upravno takso, ki sedaj znaša 23 evrov.

Prepovedano bo tudi posredno in neposredno oglaševanje. Zahtevka za ukinitev kadilnic vlada ni sprejela, še zmeraj pa zakon prepoveduje kajenje oziroma uporabo tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov v vseh zaprtih javnih in delovnih prostorih.

Napišite KOMENTAR članka in delite svoje mnenje z drugimi :)

Facebook komentarji