Poskrbite, da bo vaš denar delal za vas. Denar, ki se šteje za prihranke, se pogosto naloži na račun z obrestmi, ker je tveganje izgube depozita zelo majhno. Čeprav boste morda lahko dosegli večje donose z naložbami z večjim tveganjem, kot so na primer delnice, je ideja v ozadju varčevanja omogočiti počasno rast denarja z malo ali nič tveganja. Spletno bančništvo je razširilo raznolikost in dostopnost varčevalnih računov.

Če na svoje prihranke ne zaslužite nobenih obresti, bodo vaši prihranki sčasoma vredni manj zaradi inflacije. Tukaj je nekaj različnih načinov, da lahko kar najbolje izkoristite svoje prihranke:

Varčevalni računi

Banke ponujajo varčevalne račune. Denar na varčevalnem računu je zavarovan s strani Banke Slovenije do 100.000 evrov. Za varčevalne račune lahko veljajo omejitve, na primer storitev se lahko zaračuna, če pride do večjega števila mesečnih transakcij od dovoljenih.

Denarja na varčevalnem računu običajno ni mogoče kadarkoli dvigniti. Obrestne mere za varčevalne račune so običajno nizke, vendar spletno bančništvo zagotavlja nekoliko višje donosne varčevalne račune.

Visoko donosni varčevalni računi

Varčevalni računi z visokim donosom so vrsta varčevalnega računa, ki prinaša višjo obrestno mero kot standardni varčevalni račun. Razlog, da zaslužite več obresti, je ta, da običajno zahteva večji začetni polog, dostop do računa pa je omejen. Številne banke ponujajo to vrsto računa svojim strankam, ki že imajo druge račune pri banki.

Na voljo so spletni bančni računi z visokim donosom, vendar boste morali nastaviti nakazila iz druge banke, če želite položiti ali dvigniti sredstva iz spletne banke. Vredno se je naučiti, kako najti in odpreti te račune, in poskrbite, da boste poiskali najboljše obrestne mere, da si zagotovite maksimiranje svojih prihrankov.

Slika je simbolična.

Vezave depozita

Vezave depozitov so na voljo pri večini bank. Tako kot varčevalni računi so tudi ti zavarovani s strani Banke Slovenije. Na splošno ponujajo višjo obrestno mero, zlasti pri večjih in daljših depozitih. V tem primeru boste morali denar vezati za določen čas, sicer boste za prekinitev plačali.

Priljubljena obdobja vezave so šest mesecev, eno leto in pet let. Morebitne zaslužene obresti se lahko dodajajo vezavi, in ko zapade, se ta obnovi. Vezava vam omogoča, da razporedite svoje naložbe in izkoristite višje obrestne mere.

Skladi denarnega trga

Vzajemni skladi denarnega trga so vrsta vzajemnih skladov, pri katerih se vlaga samo v vrednostne papirje z nizkim tveganjem. Posledično veljajo skladi denarnega trga za enega najmanj tveganih vrst skladov. Ti skladi običajno zagotavljajo donos, podoben donosom kratkoročnih obrestnih mer. Obrestne mere niso zajamčene, vendar z malo raziskave lahko najdete sklad denarnega trga, ki ima zgodovino dobrih donosov.

Depozitni račun

Depozitne račune ponujajo banke in običajno zahtevajo minimalni začetni depozit in stanje z omejenim številom mesečnih transakcij. Za razliko od skladov denarnega trga so depozitni računi zavarovani s strani Banke Slovenije. Depozitni računi običajno ponujajo nižje obrestne mere kot vezave, vendar vam je denar bolj dostopen do dogovorjenega minimalnega stanja na računu.

Zakladne menice

Zakladne menice so kratkoročni vrednostni papirji, ki jih izda določena država. Izda se jih preko avkcije z diskontom, kasneje pa se jih lahko kupuje ali prodaja na sekundarnem trgu. Njihova nominalna vrednost navadno znaša 1000 EUR, ročnost pa znaša tri, šest ali dvanajst mesecev. Obresti in glavnico izplačajo ob zapadlosti. Zaradi krajše ročnosti in dejstva, da jih izdaja država, se štejejo za bolj varno naložbo. Z zakladnimi menicami Republike Slovenije in nekaterih večjih slovenskih podjetij se trguje tudi na Ljubljanski borzi.

Obveznice

Obveznica je dolžniški vrednostni papir, ki ga lahko izda država, občina, podjetje ali investicijski sklad. Ko kupite obveznico, posodite denar enemu od teh subjektov (izdajatelju). V zameno za posojilo se izdajatelj obveznice obveže, da bo ob določenem času poplačal glavnico in dogovorjene obresti.

Vsaka od teh vrst obveznic vključuje različne stopnje tveganja, pa tudi donose in obdobja zapadlosti. Prav tako se lahko ocenijo kazni za predčasni dvig in morda se zahteva provizija. Upoštevajte, da lahko, odvisno od vrste obveznice, nosite dodatno tveganje, kot na primer pri podjetniških obveznicah, pri katerih gre lahko podjetje v stečaj.

Slike je simbolična.

Varčevalni računi vam omogočajo, da imate na voljo denar, medtem ko zaslužite skromne donose z nizkim tveganjem. Zaradi velikega števila varčevalnih računov lahko malo raziskave veliko pripomore k ugotavljanju, kateri varčevalni račun vam bo najbolj ustrezal. Pomembno je, da naredite domačo nalogo, preden svoj denar nakažete na določen varčevalni račun, s tem boste lahko kar najbolje izkoristili svoje prihranke.

Avtor: M.B.

Vir: investopedia.com, bsi.si, alta.si