Nomen est omen, so pravili stari Rimljani, kaj pa danes? Čeprav živimo v drugačnih časih, želijo mnogi (bodoči) starši z imenom poudariti edinstvenost svojega (bodočega) potomca in mu z izbrano kombinacijo črk tlakovati pot do sreče. Kot da bi verjeli, da lahko ime vpliva na posameznikovo življenjsko pot. Nekateri bolj vraževerni se posvetujejo celo z numerologinjo ali vedeževalko …ime zaznamuje otroka
Nekoč so imena odražala pripadnost socialnemu sloju. Podložnikom ni bilo dovoljeno, da bi otrokom dajali aristokratska imena, velik pomen je imela tudi družinska tradicija. Danes se zdi, da je vse obrnjeno na glavo. Moderna so postala imena, ki so bila v času socialne segregacije »rezervirana« za nižje sloje, tradicionalna imena pa veljajo za zastarela. Vse manj se starši tudi odločajo za nekoč priljubljena svetopisemska imena. Namesto tega se pojavljajo nove enozložne skovanke, za katere znajo zlobni jeziki pripomniti, da včasih spominjajo na imena za hišne ljubljenčke.
Da ne bomo preveč zašli, se vrnimo k vprašanju iz naslova. Ali ime res zaznamuje otroka?
Malo morje raziskav kaže, da ime sicer lahko ima določen vpliv na osebnost, a je ta mnogo manjši, kot mu ga pripisujejo starši. Predvsem pa je treba izpostaviti napačno vzročno sklepanje, kot je na primer tisto, da so otroci z aristokratskimi imeni uspešnejši v šoli in kasneje na karierni poti. Napačno sklepanje izhaja iz neupoštevanja ostalih okoliščin: da so aristokratska imena svojim otrokom nekoč dajali samo pripadniki višjih slojev, ki so potomcem lahko omogočili obiskovanje najboljših šol in elitnih fakultet ter druženje s potomci ostalih vplivnežev.ime zaznamuje otroka
Nekateri psihologi so prepričani, da starši danes dajejo prevelik poudarek otrokovemu imenu. Kot bi bilo ime instantna rešitev za otrokovo srečo in blagostanje. A kot vemo, instantnih rešitev ni. Na razvoj otrokove osebnosti vplivajo spodbudno domače okolje, pozitivni zgledi in ustrezna vzgoja, kar je vse neodvisno od imena.
Če bi bilo ime kakorkoli povezano s srečo in uspehom, bi bilo to možno dokazati s statističnimi kazalci. A relevantnih podatkov, ki bi dokazovali neposredno vzročno zvezo med imenom na eni strani ter srečo in uspehom na drugi strani, ni.
Rezultati, ki na prvi pogled sicer dajejo vtis vzročne povezave, so posledica ostalih dejavnikov kot v prej omenjenem primeru otroka z aristokratskim imenom. Enako v Združenih državah Amerike povezava med latinskimi in afroameriškimi imeni ter slabšo uspešnostjo v šoli ni posledica imen kot takšnih, temveč socialnega in kulturnega okolja, iz katerega otroci s temi imeni izhajajo.
Čeprav slovenska družba ni tako razslojena, lahko tudi pri nas opazimo, da nekateri starši določena imena povezujejo z negativnimi asociacijami, kar pa je posledica pogostejšega pojavljanja teh imen v socialno šibkejših okoljih in nikakor ne tega, da bi sama imena kot takšna zmanjševala možnosti za uspešno življenje.
Kakršnokoli ime že ima ali bo imel vaš otrok, vedite, da ima le-to zanemarljiv vpliv na njegovo prihodnost. Če že razmišljate pragmatično-praktično, izberite takšno ime, ki bo vašemu potomcu povzročalo čim manj težav tako v domačem kot v mednarodnem okolju. Ime, ki ga znajo zapisati in izgovoriti povsod po svetu in ne vsebuje posebnih znakov ali naglasov. Poleg tega z Googlovim iskalnikom in prevajalnikom preverite še, ali nima izbrano ime slučajno kakega neželenega pomena v katerem od tujih jezikov ali kultur.
Kakšno je vaše mnenje o modernih imenih? Zapišite ga v komentarju.

Napišite KOMENTAR članka in delite svoje mnenje z drugimi :)

Facebook komentarji